Verkeersregelaar

VERKEERSREGELAARS

Onze verkeersregelaars zijn naast dat zij een “aanstellingspas”, ook in het bezit van een VCA diploma. Wij vinden dit belangrijk omdat wij streven naar een zo veilig mogelijke werkomgeving. Daarnaast is het VCA diploma voor steeds meer bedrijven een minimale eis om op bouw en andere werklocaties te mogen komen.

Meer weten over onze verkeersregelaars?

Het belang van verkeersregelaars

Dagelijks vinden er veel werkzaamheden en ongevallen plaats op het Nederlandse wegennet. Het asfalt is druk bezet met  voertuigen, en er zijn vele factoren waardoor er stremmingen ontstaan.  Bijvoorbeeld wanneer er een ongeval plaatsvind, dan ontstaat er vaak een verkeerschaos.

Daarom zijn de verkeersregelaars zo belangrijk

Deze vakkundige specialisten zorgen dat het verkeer letterlijk in goede banen geleid wordt en verhogen de veiligheid, doorstroming en het comfort van elke bestuurder op de weg. Wat zijn de taken van een verkeersregelaar en hoe kies je voor de juiste persoon?

Er wordt veel werk verricht op en langs de weg. Daarbij zijn er vaak werkvoertuigen die het normale verkeer kruisen omdat zei een werkvak in of uit moeten. Een verkeersregelaar zorgt hier voor de doorstroming om het werkvak heen en laat het werkverkeer veilig in en uitrijden.

Er vinden door het hele jaar evenementen plaats, van een kleine braderie tot grote concerten en festivals. Tijdens deze evenementen zijn kundige verkeersregelaars onmisbaar om de bezoekers en leveranciers naar de daarvoor ingerichte parkeergelegenheden toe te leiden

Optocht of evenement in het leefgebied

Bij een grote optocht in de stads- of dorpskern moet het verkeer worden omgeleid via andere wegen. De verkeersregelaars kunnen positie innemen op verschillende plaatsen en met elkaar contact onderhouden via portofoons. Omdat de verkeersregelaars allen dezelfde opleiding hebben genoten en handelen volgens dezelfde regels en werkwijze kan het verkeer op efficiënte en veilige wijze worden gereguleerd.

Concert of evenement buiten de stad- of dorpskern

Bij een circus of concert buiten de bebouwde kom moeten de wegen goed gecontroleerd worden. Bij veel in- en uitrijdend verkeer bij een evenement kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Er worden vaak tijdelijke parkeerplaatsen ingericht die zich naast provinciale wegen bevinden. Omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie moet het doorgaand verkeer op de juiste wijze verwittigd worden, en verkeer moet op veilige wijze het terrein op kunnen rijden en verlaten.

Afwijkend gebruik van de openbare weg

Tijdens een marathon, wielerwedstrijd of de avondvierdaagse wordt de openbare weg tijdelijk op een andere manier gebruikt. Verkeersregelaars zorgen dat deze evenementen op een veilige en gecontroleerde wijze kunnen verlopen.

De kenmerken van een goede verkeersregelaar

Je kunt niet zomaar een willekeurig persoon een hesje in handen geven en langs de weg laten staan. Kies voor gecertificeerde “beroeps” Verkeersregelaars. Let daarbij op de volgende aspecten:

  • Kies voor een gecertificeerde verkeersregelaar die volledig bevoegd is en de opleiding verkeersregelaar met succes heeft afgerond, deze is te allen tijde in het bezit van een geldige “aanstellingspas
  • Een verkeersregelaar moet de juiste uitrusting bij zich hebben waaronder een fluorescerende jas of hes, broek en een portofoon voor onderlinge communicatie.
  • De verkeersregelaar moet naast de kennis van verkeersstromen representatief en communicatief vaardig zijn en om kunnen gaan met mensen in verschillende situaties. In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan interactie om mogelijke escalaties te voorkomen.
  • Een goed opgeleide verkeersregelaar stelt de veiligheid van alle betrokken altijd als hoogste prioriteit.

Kies voor erkende verkeersregelaars

Er ligt veel asfalt in Nederland waar we allemaal gebruik van maken. Verkeersregelaars zetten zich dagelijks in om de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers te waarborgen, evenementen en werkzaamheden in goede banen te leiden. Kies voor een verkeersregelaar of organisatie met verstand van zaken en de juiste certificeringen.

Meer weten over onze verkeersregelaars?